Matchingfonds

Je hoeft niet meer zelf achter fondsen aan, die zal De Coöperatie voor je werven


De Coöperatie heeft een Matchingfonds opgericht dat openstaat voor leden en niet-leden.

De opdracht van dit fonds is: het werven en beschikbaar maken van financiële middelen ter ondersteuning van journalistieke producties door freelance en onafhankelijke journalisten. Het fonds maakt gebruik van het netwerk en infrastructuur van De Coöperatie en het zal als Chinese muur fungeren tussen donoren en aanvragers. Journalisten zullen volstrekt onafhankelijk van donoren kunnen werken en publiceren.

Het fonds is in juli 2016 opgericht als stichting Matchingfonds De Coöperatie en zal gelden werven bij de overheid, het bedrijfsleven en foundations die media en journalistiek financieel ondersteunen, in Nederland en internationaal.

Voor het indienen van een aanvraag, zie verder hier!

Voor de openbaarmaking van de gegevens van de stichting, zie hier.

Aandachtsgebieden

Het fonds zal, tenminste, de volgende aandachtsgebieden kennen en donoren kunnen hun eigen aandachtsgebieden kiezen; ze hebben daarmee geen zeggenschap over de specifieke journalistieke producties die het fonds gaat steunen. Ieder aandachtsgebied zal een eigen en gelimiteerd budget hebben:

 • Journalistiek en media
 • Politiek en maatschappij
 • Duurzaamheid
 • Economie
 • Technologie en internet
 • Minderheden
 • Internationale ontwikkeling
 • Corruptie
 • De financiële wereld
 • Innovatie
 • Europa

Een probleem met veel bestaande fondsen is dat door de beoordelingsroutine de doorloop van een aanvraag niet alleen erg lang duurt, maar ook erg arbeidsintensief en dus kostbaar is. Voor individuele aanvragen is weinig ruimte. Het Matchingfonds streeft ernaar aanvragen binnen een week af te handelen en het bedrag uit te keren.

Het Matchingfonds zal gelden die door de journalist zelf worden gegenereerd matchen (verdubbelen), of verveelvoudigen in bijzondere gevallen. De Coöperatie gaat, samen met Voordekunst.nl, ook crowdfunden waarbij het fonds de donaties direct zal aanvullen met een bedrag van 1,5 maal de opbrengst (voorbeeld: €1000 opbrengst wordt aangevuld met €1500). Ook inkomsten uit (voor-)verkoop, eigen exploitatie of anderszins zal het fonds matchen.

De gedachte daarachter is dat het de eigen inzet van de journalist stimuleert en ondersteunt. Bovendien maakt het dat de beoordeling van de kwaliteit, haalbaarheid en noodzaak van een productie al vroeg in het proces grotendeels gedaan worden door anderen: het publiek, of externe endorsers los van het Matchingfonds. Dat stelt het fonds in staat om snel en tegen lage kosten geld beschikbaar te maken voor producties.

Het Matchingfonds zal ook aanvragen van niet-leden aannemen

Het fonds zal in beginsel drie grootten van aanvragen honoreren:

 • Tot € 1.000: een mogelijkheid tot verdieping bij specifieke artikelen;
 • Tot € 2.500: voor dieper gravende stukken die ongeveer een maand werk kosten.

Werkuren (a € 35) en directe kosten komen in aanmerking voor een bijdrage.

De Coöperatie wil, uit principe, niemand verplichten lid te worden en zal sommige van haar diensten beschikbaar stellen aan alle freelancers. Dat geldt bijvoorbeeld voor het huren van werkplekken en voor dienstverlening rondom modelcontracten. Ook het Matchingfonds zal aanvragen van niet-leden aannemen.

Niet-leden zullen daar ook een vergoeding van 5% voor betalen en hun aanvraag zal apart worden beoordeeld. Niet-leden kunnen geen gebruik maken van het matchen bij crowdfunding via De Cooperatie. Het fonds zal niet beschikbaar zijn voor redacteuren van mediabedrijven, tenzij het om een samenwerking met freelancers gaat.

Internationaal

De Coöperatie zal zich in een later stadium uitbreiden naar het buitenland en daar zullen we vergelijkbare fondsen oprichten. Buitenlandse vestigingen zullen onderdeel zijn van het netwerk, dat zo enige duizenden onafhankelijke journalisten kan krijgen.

Naar het voorbeeld van de ICIJ ontstaat zo een onafhankelijk netwerk van journalisten met eigen budget en daarmee een transnationale journalistieke infrastructuur die tot op heden niet mogelijk was.

Met deze gebundelde journalistieke en financiële capaciteit kunnen we onderzoeken entameren die individuele mediabedrijven niet kunnen financieren. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan een groot internationaal onderzoek naar TTIP.

Donoren

Het fonds zal vier groepen donoren benaderen:

 1. Het bedrijfsleven: in het kader van MVO, profilering of om inhoudelijke redenen is het steunen van de journalistiek door bedrijven denkbaar. Probleem is echter dat het bedrijfsleven de journalistiek niet direct kan steunen, omwille van de onafhankelijkheid. Het fonds, met de genoemde aandachtsgebieden, zal een rol spelen in het bewaken van de onafhankelijkheid.
 2. De overheid: ook voor de overheid geldt dat zij journalisten niet direct kan steunen. Er is veel geld en intentie bij de overheid om de journalistiek te steunen, maar er zijn weinig mogelijkheden.
 3. Foundations: veel directe en indirecte fondsen hebben journalistiek als belangrijk domein van hun activiteiten. Deels vanwege de onafhankelijkheid, maar ook vanwege de benodigde infrastructuur voor het behandelen en beoordelen van (kleinere) aanvragen, is het steunen van journalistieke productie een moeilijk begaanbaar pad.
 4. Publieke en maatschappelijke organisaties zullen via de crowdfunding worden benaderd, net als uiteraard en vooral ook het algemene publiek.

De organisatie

Het fonds is in juni 2016 opgericht, het bestuur is geinstalleerd en de eerste aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd.

Het fonds heeft een onafhankelijke stichtingsvorm met een bestuur. In het bestuur zal een lid van De Coöperatie zitten en vier onafhankelijke leden. Het Matchingfonds zal de naam, het netwerk en kantoren van De Coöperatie gebruiken. De Coöperatie ontvangt daarvoor, en voor de werving van fondsen, een vergoeding van 5% van de inkomsten. Wanneer een lid zelf een donor aandraagt voor het Matchingfonds dan ontvangt hij of zij daarvan eveneens 5% van het geworven bedrag.

De stichting zal een aparte boekhouding voeren en de beoordeling en toewijzing van aanvragen geheel zelfstandig doen.