Matchingfonds 2020 – Steunfonds Freelance Journalisten en Fotografen


De corona-epidemie heeft ook voor freelance schrijvende journalisten en fotografen ingrijpende gevolgen. Media staan onder grote druk, opdrachten vallen weg. Om de gevolgen enigszins te compenseren hebben de stichting Lira (schrijvende journalisten) en Pictoright (fotografen) samen met de Stichting Democratie en Media middelen ter beschikking gesteld voor werkbeurzen.

 

Het Matchingfonds van De Coöperatie keert deze werkbeurzen uit via het Steunfonds Freelance Journalisten en het Steunfonds Freelance Fotografen. De komende tijd zullen we werkbeurzen beschikbaar maken voor schrijvende freelancers en freelance fotografen en andere freelance beeldjournalisten die hen in staat stellen creatieve journalistieke projecten uit te voeren.

Voor schrijver/vertalers en voor scenario-schrijvers zijn ook projectsubsidies beschikbaar. De regelingen daarvoor worden uitgevoerd door de Auteursbond, je vindt ze hier!

Laagdrempelig en snel
Gezien de urgentie willen we graag zo snel mogelijk zo veel mogelijk freelancers bijstaan. Uiteraard zijn er wel voorwaarden verbonden aan een aanvraag, we hebben de belangrijkste voor je opgesomd:

 • De werkbeurzen zijn bedoeld voor alle journalisten die in meerderheid werkzaam zijn als zelfstandige freelance journalist.
 • De werkbeurzen zijn niet bedoeld als inkomensondersteuning, ze maken journalistieke projecten mogelijk die zonder deze vorm van ondersteuning op dit moment niet uitvoerbaar zijn. Aanvragen dienen daarvoor een argumentatie te bevatten. Voor inkomenssteun zijn vanuit de overheid regelingen beschikbaar, en daarnaast ook het NVJ Noodfonds.
 • Je kunt aanvragen indienen voor geschreven producties en beeld/fotografie-producties, geef aub op het onderstaande formulier aan waarvoor je aanvraagt.
 • Elke aanvraag moet een uitgewerkte en bindende begroting bevatten.
 • Aanvragen tot maximaal 2.500 euro worden gehonoreerd.
 • Per journalist wordt maximaal 1 aanvraag binnen een van de regelingen goedgekeurd. Dat geldt zowel voor individuele aanvragen als voor aanvragen in een team.
 • We verdelen de beschikbare gelden in beide regelingen in twee rondes. Als in eerste ronde (maximaal tot eind december 2020) de middelen op zijn, kunnen voor die regeling geen aanvragen meer worden ingediend tot de start van de tweede ronde. Dit om ook mensen die later met een project willen starten een eerlijke kan te geven om aan te vragen.
 • Je moet een zogeheten deminimis-verklaring invullen, waarin je aangeeft dat je de afgelopen 3 kalenderjaren (2018, 2019, 2020) minder dan €200.000 aan staatssteun te hebben ontvangen. Je vindt hieronder een uitleg en een download-mogelijkheid van het benodigde formulier.
 • Je kunt geen aanvragen indienen voor (foto)boeken of e-boeken.

Alle voorwaarden voor schrijvende journalisten lees je op deze pagina. Die voor fotografen en beeldjournalisten lees je op deze pagina. Alles helder? Op die pagina’s en ook onderaan deze pagina kun je een aanvraag indienen. We juichen aanvragen van een a4’tje (en een beknopte begroting) toe. Als je aanvraag compleet is, zullen wij je zo snel mogelijk laten weten of we een werkbeurs kunnen toezeggen en dan kun je aan de slag.

Tot slot: het is mogelijk om een werkbeurs aan te vragen voor een gecombineerde productie van tekst en beeld, en het Matchingfonds juicht dat ook toe – veel projecten hebben immers baat bij het gebruik van meerdere journalistieke vormen. Om juridische redenen is het echter nodig dat in een dergelijke situatie een aanvraag in tweevoud wordt ingediend bij de regelingen voor zowel schrijvende journalistiek als fotografie. We wijzen er daarbij op dat de aanvragen ook in een dergelijk geval door onafhankelijke beoordelaars en los van elkaar zullen worden beoordeeld.

Wat is het Matchingfonds?
Het fonds werft middelen en stelt die ter beschikking aan freelance journalisten. Die middelen kunnen afkomstig zijn van publieke en maatschappelijke organisaties, de overheid, foundations en het bedrijfsleven. Hierbij wordt wederzijdse onafhankelijkheid gewaarborgd. In 2020 gaat het om middelen uit het Steunfonds Rechtensector.

Lees hier meer over de werking van het fonds.

Wat is een deminimis-verklaring?
Het Steunfonds wordt mede betaald door het ministerie van OCW, vandaar dat EU-regels voor staatssteun van toepassing zijn. Met de verklaring kun je aantonen dat je die mag ontvangen: je komt in aanmerking voor een werkbeurs als je de de afgelopen 3 kalenderjaren als zelfstandige minder dan €200.000 aan subsidies van het rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en door de overheid bekostigde instellingen hebt ontvangen. Vermoedelijk voldoe je daaraan, maar daarvoor is een formele verklaring nodig, waar je ook op moet melden dat je eventueel kleinere bedragen hebt ontvangen. Zonder zo’n verklaring mogen we een toegekende werkbeurs niet uitbetalen.

We helpen je graag met invullen als dat nodig is, een paar opmerkingen vooraf alvast:

 • Wat is precies staatssteun? Vuistregel: als je deze verklaring de afgelopen jaren al eens eerder hebt ingevuld, dan is er kans dat je staatssteun hebt gehad en dan moet je dat opgeven. In andere gevallen moet je invullen dat je geen staatssteun hebt gehad.
 • Je moet naast de deminimis-verklaring ook het besluit meesturen waarin de verstrekker je een subsidie toekent, als PDF;
 • Eventuele steun van particuliere fondsen als bijvoorbeeld de Stichting Democratie en Media hoef je NIET te vermelden. De verklaring is alleen bedoeld voor subsidies die gefinancierd zijn met overheidsgeld;
 • Als je geen KvK-nummer hebt, dan hoef je het niet in te vullen. Als je het wel hebt moet het wel.

Je kunt het formulier hier downloaden en ingevuld uploaden. Als je geen PDF’s kunt bewerken, een Word-versie vind je hier. Vul die in en sla ‘m op als PDF. Voeg het toekenningsbesluit (of meerdere, als je er meer hebt gehad) bij, ook als PDF.

Aanvraag Werkbeurs Matchingfonds

Dien via dit formulier een aanvraag is voor een werkbeurs
 • Personalia

 • Aanvraag

 • Geef hier aan of je aanvraag is bedoeld voor schrijvende journalistiek of voor fotografie.
 • Upload hier je plan van aanpak
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
 • Upload hier je begroting als PDF
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
 • Upload hier je deminimis-verklaring als PDF en voeg het toekenningsbesluit(besluiten) als PDF bij.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.