Het Matchingfonds gaat tot nader order in slaap

Het Matchingfonds, dat in 2016 als productiefonds werd opgezet door De Coöperatie, gaat tot nader order in slaap. Het Matchingfonds is opgericht om onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek te steunen.

Afgelopen juli 2018 kondigde minister Arie Slob aan vier miljoen euro voor (onderzoeks)journalistieke producties beschikbaar te stellen aan het Stimuleringsfonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dat is goed nieuws voor de journalistiek, en we merken vanuit het Matchingfonds ook dat er op grote schaal van de regelingen gebruik wordt gemaakt.

Het gevolg is dat het Matchingsfonds nu vooral dient voor kleine aanvullingen op grote bedragen die elders zijn toegekend. De tijd die we moeten investeren in fondsenwerving (dat is een zeer intensief proces) staat niet meer in verhouding tot het nut van de bescheiden aanvullende financiering die we kunnen verzorgen. Die tijd willen we daarom gaan besteden aan het uitbouwen van onze andere diensten voor freelancers.

Bedragen die al zijn toegezegd zullen worden uitgekeerd, en we bekijken nog of het mogelijk is om aanvragen die op dit moment lopen nog af te ronden. We hopen dat dat kan, maar het is alleen mogelijk als de middelen het toelaten, en dat kunnen we op dit moment niet garanderen.

UBERleven van Jeroen Van Bergeijk is een van de door het Matchingfonds gesteunde publicaties.