Stichting Matchingfonds De Coöperatie

Openbaarmaking gegevens

Het Matchingfonds is een onafhankelijke stichting. In het bestuur zit één lid van De Coöperatie en vier onafhankelijke leden. De Coöperatie krijgt voor het verlenen van naam, kantoor en netwerk 5% van de inkomsten.

Naam:    Stichting Matchingfonds De Coöperatie

RSIN:     8565.72.044

Adres:    Sarphatipark 71, 1073 CS, Amsterdam

Post:       Leidseplein 32, 2013 PZ, Haarlem

Email:    matchingfonds@decooperatie.org

KvK:       66479347

Doelstelling

Het genereren van financiele middelen voor journalistieke producties en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het steunen van de realisatie van journalistieke producties die zonder de steun van het fonds niet tot stand zouden komen of aanzienlijk minder journalistieke meerwaarde zou hebben.

Het bestuur

  • Thomas Bruning – algemeen secretaris NVJ
  • Roxane van Iperen – schrijfster, juriste, publiciste
  • Piet Bakker – wetenschappelijk onderzoeker
  • Rick van Dijk, coördinator bij de VVOJ
  • Jan-Jaap Heij – media ondernemer en bestuurslid De Coöperatie

Beloningsbeleid bestuur

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Een groot aantal aanvragen is inmiddels gehonoreerd en diverse crowdfundingsacties die worden ondersteund door het fonds in gang gezet.

Balans en staat van financiële baten en lasten

Hier vind je de jaarverslagen van het Matchingfonds:

2018

2019

2020