Coop’s redactie


Als freelance journalisten één ding missen, dan is het: een redactie. Naast een fysieke redactie aan de Gaasterlandstraat presenteren we hier een virtuele vorm met het werk van onze journalisten. Daardoor ontstaat er toch een plek waar de freelance journalist bij elkaar komt.