Achtergrond


De Coöperatie is een coöperatieve uitgeverij en denktank. We zetten ons in voor de economische autonomie en professionele ontwikkeling van freelance journalisten door het aanbieden van onder meer websites, opleidingstrajecten, fondsen, nieuwe verdienmodellen en werkplekken.

De Coöperatie wordt gerund door Teun Gautier (initiatiefnemer) en door Jan-Jaap Heij, Klaske Tameling, Gyurka Jansen en Jaap Stronks (mede-initiatiefnemers). Zij zijn niet in dienst maar werken op freelancebasis en factureren aan De Coöperatie. Dit vaste team legt verantwoording af aan de leden en de leden hebben op hun beurt zeggenschap over het functioneren van dit team. De financiën van De Coöperatie zijn te alle tijde openbaar voor de leden.

Initiatiefnemers

Teun Gautier (1968) was tot 2015 directeur/uitgever bij De Groene Amsterdammer. In die rol was hij betrokken bij de start van De Correspondent, richtte Publeaks op en De Groene Amsterdammer maakte een mooie groei door en nam De Gids over. Sindsdien houdt hij zich bezig met de heruitvinding van vitale en duurzame modellen voor de exploitatie van journalistiek. Hij is bestuurslid van Vereniging Veronica, Radio Zamaneh en voorzitter van de RvT van Pakhuis de Zwijger. Teun was ook voorzitter van een politieke partij in Amsterdam en mede-initiatiefnemer van de Dagvan100 en een oproep het NRC Handelsblad door de lezers te laten kopen. Teun is getrouwd, probeert 3 zonen op te voeden en woont in Amsterdam. Teun is bij De Coöperatie verantwoordelijk voor omzet generatie, partners en de financiën.

Jan-Jaap Heij (1968) was voorheen hoofdredacteur van onder andere Dagblad De Pers, en tegenwoordig eigenaar van Reporters Online. Regelt namens De Coöperatie alles rondom de marketing, verkoop en distributie van artikelen en beeld van freelancers, in online kiosken als Blendle en daarbuiten. Tevens aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met modelcontracten voor zelfstandigen en de rol van De Coöperatie daarbij.

Klaske Tameling (1984) is in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar crossmediale nieuwsorganisaties en daarvoor werkte ze als redacteur en verslaggever voor radio en tv. Momenteel is Klaske de ene helft van de week werkzaam voor het lectoraat ‘Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek’ aan de Hogeschool Utrecht’, en de andere helft is ze als freelancer druk in de weer met lezingen, advies en projecten op het gebied van media & innovatie. En dus ook met De Coöperatie. Voor De Coöperatie ontfermt zij zich over de leden door het initiëren van open-mic sessies, intervisie-bijeenkomsten en het buddyprogramma. Ook voor het Matchingfonds kan je bij haar terecht.

Gyurka Jansen (1979) werd eerst marktonderzoeker, maar combineerde uiteindelijk een achtergrond in informatica en sociologie tot een specialisatie in het adviseren over online communities. Hij schrijft voor diverse media, op zowel internet als ouderwets op papier, en werkt aan de technische realisatie van verschillende online nieuwsmedia. Sinds het opzetten van zijn eerste online community (over Star Trek, in 1998) is er veel veranderd, maar nog veel meer helemaal niet. Voor De Coöperatie verzorgt Gyurka onder andere de coördinatie bij technische realisatie van het backend –het ledengedeelte- en let hij op de communicatie met de ‘voor’kant.

Jaap Stronks (1981) is directeur van Bolster (bureaubolster.nl), een online-bureau dat websites, online-strategieën en campagnes maakt voor journalistieke, maatschappelijke en culturele organisaties, van de Groene Amsterdammer tot De Coöperatie en van Young & United tot ’t Stedelijk Museum. Daarvoor was hij onder meer trainer/docent online-journalistiek en mede-oprichter van het bureau Johnny Wonder. Ook zit-ie in de Raad van Advies van Bits of Freedom.

Onze 10 uitgangspunten

  1. De journalist is niet langer in dienst van de uitgever, maar de uitgever staat ten dienste van de journalist.
  2. De Coöperatie is eigendom van haar leden.
  3. De leden zijn en blijven zelfstandige ondernemers.
  4. De Coöperatie biedt een grote hoeveelheid diensten maar het gebruik er van is vrijblijvend.
  5. De diensten van De Coöperatie worden aangeboden door de leden zelf en door samenwerkende partners.
  6. De Coöperatie biedt werkplekken aan op verschillende locaties in Nederland en streeft ernaar om op ook in het buitenland werkplekken beschikbaar te stellen.
  7. De winst uit journalistiek gaan terug naar de leden en niet naar financiers.
  8. De Coöperatie groeit uit tot een internationaal en verbonden netwerk van onafhankelijke journalisten.
  9. We streven ernaar dat de overheadkosten van De Coöperatie op langere termijn niet meer dan 10% van de omzet bedragen.
  10. De Coöperatie zal optimaal gebruik maken van de kracht van het collectief.

Businessmodel

De Coöperatie heeft drie inkomstenbronnen: lidmaatschapgeld, opbrengsten van geleverde diensten en opbrengst van werkplekkenverhuur. Over de geleverde diensten rekent De Coöperatie (gemiddeld) 5% van het uiteindelijke bedrag.

Bijdragen van het matchingfonds worden ondergebracht in het fonds zelf. De Coöperatie rekent 5% over de door haar binnengehaalde fondsen die ten goede zullen komen aan de leden. Wanneer leden zelf fondsen weten te werven voor De Coöperatie, dan krijgen zij 5% van het binnengehaalde bedrag.

De winst zal worden benut naar keuze van de leden voor investeringen, het productiefonds en/of winstuitkering. Bij winst wordt een kleine licentievergoeding (2%) betaald aan de initiator (Teun Gautier) van het concept.