Stichting Matchingfonds De Coöperatie


Openbaarmaking gegevens

Het Matchingfonds is een onafhankelijke stichting. In het bestuur zit één lid van De Coöperatie en vier onafhankelijke leden. De Coöperatie krijgt voor het verlenen van naam, kantoor en netwerk 5% van de inkomsten. Als een lid een nieuwe donor aandraagt, krijgt hij of zij ook 5% van het geworven bedrag.

Naam:    Stichting Matchingfonds De Coöperatie

RSIN:     8565.72.044

Adres:   Sarphatipark 71, 1073 CS, Amsterdam

Email:     info@decooperatie.org

Doelstelling
Het genereren van financiele middelen voor journalistieke producties en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Het steunen van de realisatie van journalistieke producties die zonder de steun van het fonds niet tot stand zouden komen of aanzienlijk minder journalistieke meerwaarde zou hebben.

Het bestuur

  • Thomas Bruning – algemeen secretaris NVJ
  • Roxane van Iperen – schrijfster, juriste, publiciste
  • Piet Bakker – wetenschappelijk onderzoeker
  • Rick van Dijk, coördinator bij de VVOJ
  • Jan-Jaap Heij – media ondernemer en bestuurslid De Coöperatie

Beloningsbeleid bestuur
Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Een groot aantal aanvragen is inmiddels gehonoreerd en diverse crowdfundingsacties die worden ondersteund door het fonds in gang gezet.

Balans en staat van financiële baten en lasten
Hier vind je het laatst gepubliceerde jaarverslag van het Matchingfonds