Matchingfonds 2022 – Steunfonds Freelance Journalisten

Matchingfonds 2022 – Steunfonds Freelance Journalisten

De corona-epidemie heeft ook voor freelance journalisten ingrijpende gevolgen gehad. Media stonden onder grote druk, opdrachten vielen weg. De epidemie heeft in het bijzonder beginnende journalisten getroffen. Voor hen vielen door het thuiswerken op redacties en tijdgebrek vanwege de noodzaak om in ingewikkelde omstandigheden toch door te werken mogelijkheden weg die starters onder normale omstandigheden wel hebben, en nodig hebben. Begeleiding, traineeships, stages, aanvullende opleidingen: er waren geen of te weinig mogelijkheden voor. Om de gevolgen enigszins te compenseren heeft de Stichting Lira in 2022 middelen beschikbaar gesteld voor startende schrijvende freelance journalisten. Het gaat om een bedrag van €183.000.

Het Matchingfonds De Coöperatie keert deze werkbeurzen uit via het Steunfonds Freelance Journalisten. De komende tijd zullen we werkbeurzen beschikbaar maken voor startende schrijvende freelancers die hen in staat stellen creatieve journalistieke projecten uit te voeren.

Laagdrempelig en snel

Gezien de urgentie willen we graag zo snel mogelijk zo veel mogelijk freelancers bijstaan. Uiteraard zijn er wel voorwaarden verbonden aan een aanvraag, we hebben de belangrijkste voor je opgesomd:

 • De werkbeurzen zijn bedoeld voor alle startende journalisten die in meerderheid werkzaam zijn als zelfstandige freelance journalist. Je bent een startende journalist als je minder dan 5 jaar als freelancer actief bent, minder dan 5 jaar geleden bent afgestudeerd of als niet-Nederlandse freelance journalist minder dan 5 jaar hier verblijft en voor de Nederlandse markt werkt..
 • De werkbeurzen zijn bedoeld om loopbaan-achterstanden die zijn ontstaan door de corona-epidemie te helpen wegwerken. Aanvragen dienen daarvoor een korte argumentatie te bevatten.
 • Je kunt aanvragen indienen voor geschreven producties.
 • Omdat de werkbeurzen bedoeld zijn om lacunes in de loopbaan-ontwikkeling van startende journalisten op te vullen, is het mogelijk om binnen een aanvraag ook een component voor begeleiding op te nemen. Bijvoorbeeld waar het gaat om vakinhoudelijke vaardigheden of nieuwe verdienmodellen. Het is, voor de goede orde, mogelijk. Het is niet verplicht.
 • Begeleiding kan alleen worden aangevraagd als die door natuurlijke personen wordt verzorgd en je moet kort aangeven waarom betrokkene een goede begeleider kan zijn. Je mag niet jezelf begeleiden.
 • Bij aanvraag hoef je nog geen begeleider te hebben, die kun je ook na goedkeuring van de aanvraag zoeken. Als je wilt, kunnen we daar bij helpen. De NVJ heeft bijvoorbeeld een mentoren-programma. Als je alsnog geen begeleider vindt, keren we het budget voor begeleiding niet uit. Je werkbeurs zelf wel.
 • Elke aanvraag moet een uitgewerkte en bindende begroting bevatten.
 • Aanvragen tot maximaal €3.000,- worden gehonoreerd. Voor begeleiding kun je maximaal €1.000 aanvragen. Voor beide bedragen kunnen jij en/of een begeleider een voorschot aanvragen van 50%, dat laatste alleen als je bij aanvang al een begeleider hebt.
 • Als je eerder een werkbeurs hebt gehad en je project is afgerond, kun je eenmalig een nieuwe aanvraag indienen. In de ronde die in juni 2022 start, kun je slechts een maal een werkbeurs krijgen.
 • Aanvragen is mogelijk tot 1 december 2022 (of zolang er middelen beschikbaar zijn). Je kunt dus als er middelen beschikbaar zijn tot uiterlijk 1 december 2022 een aanvraag indienen. Hou er echter rekening mee dat je project in principe in 2022 volledig moet zijn afgerond.
 • Je moet een zogeheten deminimis-verklaring invullen, waarin je aangeeft dat je de afgelopen 3 kalenderjaren (2019, 2020, 2021) minder dan €200.000,- aan staatssteun te hebben ontvangen. Je vindt hieronder een uitleg en een download-mogelijkheid van het benodigde formulier.
 • Je kunt geen aanvragen indienen voor boeken of e-boeken, of voor opleidingen en cursussen door niet-natuurlijk personen. Voor dat laatste kun je terecht bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en op andere plekken.

Alle voorwaarden voor schrijvende journalisten lees je op deze pagina. Alles helder? Op die pagina en ook onderaan deze pagina kun je een aanvraag indienen. We juichen aanvragen van een a4’tje (en een beknopte begroting) toe. Als je aanvraag compleet is, zullen wij je zo snel mogelijk laten weten of we een werkbeurs kunnen toezeggen en dan kun je aan de slag.

Wat is het Matchingfonds?

Het fonds werft middelen en stelt die ter beschikking aan freelance journalisten. Die middelen kunnen afkomstig zijn van publieke en maatschappelijke organisaties, de overheid, foundations en het bedrijfsleven. Hierbij wordt wederzijdse onafhankelijkheid gewaarborgd. In 2022  gaat het om middelen uit het Steunfonds Rechtensector.

Lees hier meer over de werking van het fonds.

Wat is een deminimis-verklaring?

Het Steunfonds wordt mede betaald door het ministerie van OCW, vandaar dat EU-regels voor staatssteun van toepassing zijn. Met de verklaring kun je aantonen dat je die mag ontvangen: je komt in aanmerking voor een werkbeurs als je de de afgelopen 3 kalenderjaren als zelfstandige minder dan €200.000,- aan subsidies van het rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en door de overheid bekostigde instellingen hebt ontvangen. Vermoedelijk voldoe je daaraan, maar daarvoor is een formele verklaring nodig, waar je ook op moet melden dat je eventueel kleinere bedragen hebt ontvangen. Zonder zo’n verklaring mogen we een toegekende werkbeurs niet uitbetalen.

We helpen je graag met invullen als dat nodig is, een paar opmerkingen vooraf alvast:

 • Wat is precies staatssteun? Vuistregel: als je deze verklaring de afgelopen jaren al eens eerder hebt ingevuld, dan is er kans dat je staatssteun hebt gehad en dan moet je dat opgeven. In andere gevallen moet je invullen dat je geen staatssteun hebt gehad.  Tozo-steun hoef je niet op te geven,
 • Je moet naast de deminimis-verklaring ook het besluit meesturen waarin de verstrekker je een subsidie toekent, als PDF;
 • Eventuele steun van particuliere fondsen als bijvoorbeeld de Stichting Democratie en Media hoef je NIET te vermelden. De verklaring is alleen bedoeld voor subsidies die gefinancierd zijn met overheidsgeld;
 • Als je geen KvK-nummer hebt, dan hoef je het niet in te vullen. Als je het wel hebt moet het wel.

Je kunt het deminimis-formulier hier downloaden en ingevuld uploaden op het aanvraagformulier voor een werkbeurs. Als je geen PDF’s kunt bewerken, vins je een Word-versie hier. Vul die in en sla ‘m op als PDF. Voeg het toekenningsbesluit (of meerdere, als je er meer hebt gehad) bij, ook als PDF.

Vraag aan!

"*" geeft vereiste velden aan

Gegevens van je aanvraag

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
   Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
    Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.