Matchingfonds 2022 – Steunfonds Freelance Journalisten

Matchingfonds 2022 – Steunfonds Freelance Journalisten

Update: het aanvragen van werkbeurzen is niet meer mogelijk, de middelen in deze ronde zijn vergeven..

De afgelopen jaren vielen door corona voor schrijvende freelance journalisten veel opdrachten weg en hebben ze in moeten teren op hun reserves. Ze worden nu opnieuw met gure economische tegenwind geconfronteerd. Het Matchingfonds wil waar mogelijk helpen voorkomen dat de toch al forse schade van de afgelopen jaren verder oploopt.

Het Fonds stelt daarom vanaf 1 oktober 2022 werkbeurzen ter beschikking voor schrijvende freelance journalisten die hen in staat stellen creatieve journalistieke projecten uit te voeren. We doen dat met behulp van middelen van stichting Lira Fonds. Voor startende journalisten is naast de werkbeurs ook een budget beschikbaar voor aanvullende begeleiding. De formele naam van de regeling is: Steunfonds Freelance Journalisten (rechtensector).

Aanvragen is mogelijk tot 1 december 2022.

Laagdrempelig en snel

Gezien de urgentie willen we graag zo snel mogelijk zo veel mogelijk freelancers bijstaan. Uiteraard zijn er wel voorwaarden verbonden aan een aanvraag, we hebben de belangrijkste voor je opgesomd:

 • De werkbeurzen zijn bedoeld voor alle schrijvende journalisten die in meerderheid werkzaam zijn als zelfstandige freelance journalist.
 • De werkbeurzen die het Matchingfonds verstrekt zijn bedoeld om freelancers te helpen de zware klappen van de afgelopen en komende tijd op te vangen. We zijn daarom bijzonder geïnteresseerd in aanvragen voor projecten waar je ook in de toekomst nog veel plezier van zult hebben, bijvoorbeeld als je kiest voor een onderwerp of aanpak waar je in de toekomst meer mee wilt doen. Hou daar in je aanvraag rekening mee.
 • Je kunt aanvragen indienen voor geschreven producties.
 • Startende journalisten mogen binnen een aanvraag ook een budget voor begeleiding opnemen. Bijvoorbeeld waar het gaat om vakinhoudelijke vaardigheden of nieuwe verdienmodellen. Het is, voor de goede orde, mogelijk. Het is niet verplicht. Begeleiding kan alleen worden aangevraagd als die door natuurlijke personen wordt verzorgd en je moet kort aangeven waarom betrokkene een goede begeleider kan zijn. Je mag niet jezelf begeleiden.
 • Elke aanvraag moet een uitgewerkte en bindende begroting bevatten.
 • Aanvragen tot maximaal €3.000,- worden gehonoreerd.
 • Starters kunnen voor begeleiding aanvullend maximaal €1.000 aanvragen.
 • Als je eenmaal eerder een werkbeurs hebt gehad en je project is afgerond, kun je een nieuwe aanvraag indienen. Dat kan niet als je al tweemaal een werkbeurs hebt gehad.
 • Aanvragen is mogelijk tot 1 december 2022 (of zolang er middelen beschikbaar zijn). Je kunt dus als er middelen beschikbaar zijn tot uiterlijk 1 december 2022 een aanvraag indienen.
 • Hou er rekening mee dat deze regeling per eind 2022 stopt. Als je project dan nog niet klaar is - wat we ons voor kunnen stellen - moeten we per uiterlijk medio december 2022 een voortgangsverslag hebben om de beurs uit te kunnen keren. Na afronding kun je ons later een bewijs van publicatie sturen.
 • Je moet een zogeheten deminimis-verklaring invullen, waarin je aangeeft dat je de afgelopen 3 kalenderjaren (2019, 2020, 2021) minder dan €200.000,- aan staatssteun te hebben ontvangen. Je vindt hieronder een uitleg en een download-mogelijkheid van het benodigde formulier.
 • Je kunt geen aanvragen indienen voor boeken of e-boeken, of voor opleidingen en cursussen door niet-natuurlijk personen. Voor dat laatste kun je terecht bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en op andere plekken.

Alle voorwaarden voor schrijvende journalisten lees je op deze pagina. Alles helder? Op die pagina en ook onderaan deze pagina kun je een aanvraag indienen. We juichen aanvragen van een a4’tje (en een beknopte begroting) toe. Als je aanvraag compleet is, zullen wij je zo snel mogelijk laten weten of we een werkbeurs kunnen toezeggen en kun je aan de slag.

Wat is het Matchingfonds?

Het fonds werft middelen en stelt die ter beschikking aan freelance journalisten. Die middelen kunnen afkomstig zijn van publieke en maatschappelijke organisaties, de overheid, foundations en het bedrijfsleven. Hierbij wordt wederzijdse onafhankelijkheid gewaarborgd. In 2022  gaat het om middelen uit het Steunfonds Rechtensector.

Lees hier meer over de werking van het fonds.

Wat is een deminimis-verklaring?

Het Steunfonds wordt mede betaald door het ministerie van OCW, vandaar dat EU-regels voor staatssteun van toepassing zijn. Met de verklaring kun je aantonen dat je die mag ontvangen: je komt in aanmerking voor een werkbeurs als je de de afgelopen 3 kalenderjaren als zelfstandige minder dan €200.000,- aan subsidies van het rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en door de overheid bekostigde instellingen hebt ontvangen. Vermoedelijk voldoe je daaraan, maar daarvoor is een formele verklaring nodig, waar je ook op moet melden dat je eventueel kleinere bedragen hebt ontvangen. Zonder zo’n verklaring mogen we een toegekende werkbeurs niet uitbetalen.

We helpen je graag met invullen als dat nodig is, een paar opmerkingen vooraf alvast:

 • Wat is precies staatssteun? Vuistregel: als je deze verklaring de afgelopen jaren al eens eerder hebt ingevuld, dan is er kans dat je staatssteun hebt gehad en dan moet je dat opgeven. In andere gevallen moet je invullen dat je geen staatssteun hebt gehad.  Tozo-steun hoef je niet op te geven,
 • Je moet naast de deminimis-verklaring ook het besluit meesturen waarin de verstrekker je een subsidie toekent, als PDF;
 • Eventuele steun van particuliere fondsen als bijvoorbeeld de Stichting Democratie en Media hoef je NIET te vermelden. De verklaring is alleen bedoeld voor subsidies die gefinancierd zijn met overheidsgeld;
 • Als je geen KvK-nummer hebt, dan hoef je het niet in te vullen. Als je het wel hebt moet het wel.

Je kunt het deminimis-formulier hier downloaden en ingevuld uploaden op het aanvraagformulier voor een werkbeurs. Als je geen PDF’s kunt bewerken, vind je een Word-versie hier. Vul die in en sla ‘m op als PDF. Voeg het toekenningsbesluit (of meerdere, als je er meer hebt gehad) bij, ook als PDF.