Matchingfonds 2021 – Steunfonds Freelance Journalisten

Matchingfonds 2021 – Steunfonds Freelance Journalisten

De corona-epidemie had en heeft ook voor freelance schrijvende journalisten ingrijpende gevolgen. Media staan onder grote druk, opdrachten vallen weg, tijdschriften worden opgeheven. Om de gevolgen enigszins te compenseren heeft de stichting Lira in 2021 in 2021 €350.000,- beschikbaar gesteld voor werkbeurzen voor schrijvende freelance journalisten.

Het Matchingfonds van De Coöperatie keert deze werkbeurzen uit via het Steunfonds Freelance Journalisten. De komende tijd zullen we werkbeurzen beschikbaar maken voor schrijvende freelancers die hen in staat stellen creatieve journalistieke projecten uit te voeren.

Laagdrempelig en snel
Gezien de urgentie willen we graag zo snel mogelijk zo veel mogelijk freelancers bijstaan. Uiteraard zijn er wel voorwaarden verbonden aan een aanvraag, we hebben de belangrijkste voor je opgesomd:

 • De werkbeurzen zijn bedoeld voor alle journalisten die in meerderheid werkzaam zijn als zelfstandige freelance journalist.
 • De werkbeurzen zijn niet bedoeld als inkomensondersteuning, ze maken journalistieke projecten mogelijk die zonder deze vorm van ondersteuning op dit moment niet uitvoerbaar zijn. Aanvragen dienen daarvoor een argumentatie te bevatten.
 • Je kunt aanvragen indienen voor geschreven producties.
 • Elke aanvraag moet een uitgewerkte en bindende begroting bevatten.
 • Aanvragen tot maximaal €2.500,- worden gehonoreerd.
 • Als je eerder ingediende en goedgekeurde project is afgerond, kun je een nieuwe aanvraag indienen. In totaal kan er in 2020/2021 twee keer een aanvraag worden goedgekeurd.
 • We verdelen de beschikbare gelden in een ronde, die loopt tot eind 2021 (of zolang er middelen beschikbaar zijn). Je kunt tot uiterlijk 20 december 2021 een aanvraag indienen.
 • Je moet een zogeheten deminimis-verklaring invullen, waarin je aangeeft dat je de afgelopen 3 kalenderjaren (2018, 2019, 2020) minder dan €200.000,- aan staatssteun te hebben ontvangen. Je vindt hieronder een uitleg en een download-mogelijkheid van het benodigde formulier.
 • Je kunt geen aanvragen indienen voor boeken of e-boeken.

Alle voorwaarden voor schrijvende journalisten lees je op deze pagina. Alles helder? Op die pagina en ook onderaan deze pagina kun je een aanvraag indienen. We juichen aanvragen van een a4’tje (en een beknopte begroting) toe. Als je aanvraag compleet is, zullen wij je zo snel mogelijk laten weten of we een werkbeurs kunnen toezeggen en dan kun je aan de slag.

Wat is het Matchingfonds?
Het fonds werft middelen en stelt die ter beschikking aan freelance journalisten. Die middelen kunnen afkomstig zijn van publieke en maatschappelijke organisaties, de overheid, foundations en het bedrijfsleven. Hierbij wordt wederzijdse onafhankelijkheid gewaarborgd. In 2020 en 2021 gaat het om middelen uit het Steunfonds Rechtensector.

Lees hier meer over de werking van het fonds.

Wat is een deminimis-verklaring?
Het Steunfonds wordt mede betaald door het ministerie van OCW, vandaar dat EU-regels voor staatssteun van toepassing zijn. Met de verklaring kun je aantonen dat je die mag ontvangen: je komt in aanmerking voor een werkbeurs als je de de afgelopen 3 kalenderjaren als zelfstandige minder dan €200.000,- aan subsidies van het rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en door de overheid bekostigde instellingen hebt ontvangen. Vermoedelijk voldoe je daaraan, maar daarvoor is een formele verklaring nodig, waar je ook op moet melden dat je eventueel kleinere bedragen hebt ontvangen. Zonder zo’n verklaring mogen we een toegekende werkbeurs niet uitbetalen.

We helpen je graag met invullen als dat nodig is, een paar opmerkingen vooraf alvast:

 • Wat is precies staatssteun? Vuistregel: als je deze verklaring de afgelopen jaren al eens eerder hebt ingevuld, dan is er kans dat je staatssteun hebt gehad en dan moet je dat opgeven. In andere gevallen moet je invullen dat je geen staatssteun hebt gehad.  Tozo-steun hoef je niet op te geven,
 • Je moet naast de deminimis-verklaring ook het besluit meesturen waarin de verstrekker je een subsidie toekent, als PDF;
 • Eventuele steun van particuliere fondsen als bijvoorbeeld de Stichting Democratie en Media hoef je NIET te vermelden. De verklaring is alleen bedoeld voor subsidies die gefinancierd zijn met overheidsgeld;
 • Als je geen KvK-nummer hebt, dan hoef je het niet in te vullen. Als je het wel hebt moet het wel.

Je kunt het deminimis-formulier hier downloaden en ingevuld uploaden op het aanvraagformulier voor een werkbeurs. Als je geen PDF’s kunt bewerken, vins je een Word-versie hier. Vul die in en sla ‘m op als PDF. Voeg het toekenningsbesluit (of meerdere, als je er meer hebt gehad) bij, ook als PDF.

Je kunt een werkbeurs aanvragen via het formulier hieronder. Mocht je vragen hebben, mail dan naar: [email protected], onder vermelding van ‘Informatie werkbeurs”.

Vraag nu aan!

Een werkbeurs aanvragen kan t/m 20 december 2021...

Vraag aan

"*" geeft vereiste velden aan

Gegevens van je aanvraag

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
   Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
    Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.