Klanten

Welkom bij De Coöperatie


Wij zijn een groot en groeiend netwerk van freelance professionals in de mediawereld. Onze leden zijn onder meer werkzaam als journalist, (hoofd)redacteur of communicatieprofessional.

Voor u als opdrachtgevers bieden wij een groot aantal diensten. Wij zijn uw toegangspoort tot freelance journalisten met zeer uiteenlopende inhoudelijke expertises. Wij kunnen op maat een freelancers-pool voor u opzetten en aansturen. Wij kunnen u administratief ‘ontzorgen’. En we kunnen uw gehele contentproductie verzorgen.

Onze visie

De Coöperatie wil freelancers met uitgevers/opdrachtgevers verbinden.

De journalistieke productie zal in de toekomst steeds meer door freelancers worden gedaan. Uit exploitatie-overwegingen zijn media-redacties in de afgelopen jaren sterk gekrompen. Echter neemt het inzicht toe, dat een samenwerking tussen een kernredactie en een netwerk van freelancers sterk kan bijdragen aan de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van uitgaven.

Freelancers kunnen zich, zowel inhoudelijk als technisch, makkelijker specialiseren dan vaste redacteuren. Zij hebben een breder afzetgebied voor hun specialisme en zijn daarnaast goedkoper en flexibeler.

Naar ons idee is de tijd aangebroken om de samenwerking tussen redacties en freelancers beter te organiseren. De inmiddels vrij indringende logistiek van werving en selectie van journalisten eveneens. De administratie van veel verschillende contracten en de ondersteuning van freelancers in hun werk, vragen om een gestructureerde benadering van de inzet van freelancers. De Coöperatie is opgezet om de inzet van en samenwerking met freelancers te verbeteren. In het belang van onze leden, die hun positie op de markt kunnen versterken. Maar ook in het belang van onze opdrachtgevers, die sneller en makkelijker toegang krijgen tot kwalitatief hoogwaardige content.

Vier redenen om zaken te doen met De Coöperatie

1. Kwaliteit

Alle leden van De Coöperatie zijn gedreven professionals. Bovendien versterken onze leden hun vaardigheden voortdurend door de trainingen en workshops die we ze aanbieden.

2. Deskundigheid

Mede vanwege de omvang van ons ledenbestand kunnen wij zeer gespecialiseerde journalisten ‘op maat’ voor u selecteren, zowel als het gaat om kennisgebieden als om professionele expertise.

3. Gemak

Wij ‘ontzorgen’ onze klanten op uiteenlopende terreinen. U hoeft geen tijd meer te besteden aan werven en selecteren van freelancers. Ook kunnen wij u de administratie uit handen nemen of de hele logistiek rondom een redactionele productie verzorgen. Bovendien kunnen wij de gevolgen van de wet DBA afvangen voor uitgevers.

4. Flexibiliteit

Doordat wij ons journalisten-netwerk combineren met partnerships met andere professionals – zoals vormgevers, fotografen, media-adviseurs en webbouwers – kunnen wij snel en op maat multidisciplinaire teams samenstellen, groot en klein, incidenteel en structureel.

Onze diensten

Naast een groot aantal gespecialiseerde diensten, zijn onze kernactiviteiten selectie (van freelancers), advies en administratie:

Selectie

Vanuit De Coöperatie krijgt u als opdrachtgever een accountmanager die voor u aan de slag gaat. Dat betekent: korte lijnen en een vast aanspreekpunt. Uw accountmanager zoekt voor u in ons netwerk naar de juiste kandidaten. Hij of zij kan ook proactief meedenken over concepten en invulling of met interessante stukken komen. Wij hebben toegang tot de top van de freelance gemeenschap op een groot aantal domeinen. Uw accountmanager kan zowel de beste auteur zoeken voor dat ene specifieke artikel als een vaste pool van freelancers samenstellen voor – bijvoorbeeld – de productie van uw webnieuws.

Advies

Bij De Coöperatie is een groep zeer ervaren media-consultants aangesloten. Omdat zij allen een ruime ervaring hebben op directie- en/of senior-managementniveau, zijn hun adviezen gebaseerd op vele kilometers praktijkervaring. U kunt onze consultants inhuren voor uiteenlopende vragen rondom het inrichten van uw content-organisatie, het versterken van uw producties en uw kanalen en/of het vormen van redactie- en productieteams.

Administratie

Een uitgeverij heeft doorgaans een groot aantal overeenkomsten met freelancers. Er zitten vaak veel verschillen in de stukken onderling en dat levert een aanzienlijke administratieve belasting op. Ook het onderhandelen en het maken van afspraken kost vaak tijd en aandacht. Wij kunnen voor u een raamovereenkomst opstellen waarin alle voorwaarden worden gestandaardiseerd. Dit levert een zeer aanzienlijke administratieve besparing op.

Als opdrachten via De Coöperatie lopen worden de eventuele risico’s voor beide kanten geminimaliseerd.

Naast deze twee kernactiviteiten, bieden wij een groot aantal gespecialiseerde diensten en activiteiten, vaak in samenwerking met gespecialiseerde partners:

 • Mediatrainingen
 • Communicatietrainingen
 • Competentieontwikkeling van redactie- en communicatieteams
 • Websites bouwen, ontwerpen en onderhouden
 • Uitgeven van boeken, longreads en specials
 • Crowdfunding
 • Vertalen van content
 • Syndication (hergebruik) van content

Fonds

De Coöperatie heeft een eigen fonds om journalistieke productie te ondersteunen. Hiermee kunnen bepaalde producties extra geld genereren voor diepgravender analyse of onderzoek. Op deze manier draagt De Coöperatie bij aan betere stukken, ook voor afnemers.

Onze expertise

De freelancers die lid zijn van De Coöperatie hebben veel ervaring en expertise op het gebied van journalistieke content, media- en communicatieproducten. Bovendien hebben ze waardevolle inhoudelijke kennis op uiteenlopende gebieden en thema’s zoals de zorg, het onderwijs, duurzaamheid, technologie, economie, sport, cultuur, wetenschap, et cetera.

Bij ons zijn onder andere deze media-professionals aangesloten:

 • (Eind)redacteuren
 • Webredacteuren
 • Onderzoeksjournalisten
 • Datajournalisten
 • Researchers
 • Fotografen
 • Vormgevers
 • Developers
 • Bladenmakers
 • Copywriters
 • Sprekers en moderatoren
 • Consultants
 • Media-adviseurs