Extra steun van het Matchingfonds voor schrijvende freelance journalisten

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen alle schrijvende freelance journalisten een werkbeurs aanvragen bij het Matchingfonds, met een maximum van €3.000 per aanvraag. Het Fonds verruimt hiermee de mogelijkheid om een werkbeurs aan te vragen. Eerder konden binnen onze Steunfonds-regeling 2022 alleen startende journalisten een aanvraag indienen.

De afgelopen jaren vielen door corona veel opdrachten weg en hebben freelancers in moeten teren op hun reserves. Ze worden nu opnieuw met gure economische tegenwind geconfronteerd. Het Fonds wil waar mogelijk helpen voorkomen dat de toch al forse schade van de afgelopen jaren verder oploopt,. Vandaar dat vanaf 1 oktober alle schrijvende freelance journalisten een werkbeurs kunnen aanvragen.

In juni stelde het Matchingfonds al werkbeurzen ter beschikking voor startende journalisten (maximaal vijf jaar journalist). Zij kunnen naast hun werkbeurs ook een bijdrage vragen voor begeleiding bij hun project, voor maximaal €1.000. We hebben voor hen binnen de regeling apart middelen gereserveerd.

Aanvragen is mogelijk zolang er middelen beschikbaar zijn, en uiterlijk tot 1 december 2022, dus wacht niet te lang!

De verruiming maakt onderdeel uit van de derde ronde ondersteuning van freelance journalisten die het Matchingfonds uitvoert met middelen van stichting Lira Fonds. In 2022 is in totaal ruim €180.000 beschikbaar. In de eerdere rondes van 2020 en 2021 hebben vele honderden freelance journalisten een of meerdere werkbeurzen gekregen. Een overzicht van afgeronde projecten vind je hier.

Een paar beperkende voorwaarden zijn er wel. Je kunt geen werkbeurs aanvragen voor een project waarvoor je ook van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten subsidie krijgt of wilt aanvragen. Hetzelfde geldt voor andere ‘rijksfondsen’, zoals bijvoorbeeld het Mondriaan fonds. Je mag maximaal eenmaal eerder een werkbeurs van het Matchingfonds hebben ontvangen, en als je op dit moment nog bezig bent met een project kun je niet aanvragen.

Tot slot: de werkbeurzen die het Matchingfonds verstrekt zijn bedoeld om freelancers te helpen de zware klappen van de afgelopen en komende tijd op te vangen. De huidige ronde is de laatste. We zijn daarom bijzonder geïnteresseerd in aanvragen voor projecten waar je ook in de toekomst nog veel plezier van zult hebben, bijvoorbeeld als je kiest voor een onderwerp of aanpak waar je in de toekomst meer mee wilt doen. Hou daar in je aanvraag rekening mee.

Meer informatie over de werkbeurzen en over hoe je een aanvraag in kunt dienen vind je hier.