Nieuwe ronde Matchingfonds voor starters geopend

Het Matchingfonds is opnieuw geopend voor het aanvragen van een werkbeurs. Deze ronde kunnen startende schrijvende freelancejournalisten een aanvraag indienen. De epidemie heeft hen in het bijzonder getroffen vanwege het wegvallen van begeleiding, traineeships, stages, aanvullende opleidingen en het vele thuiswerken, waardoor zij een loopbaan-achterstand hebben opgelopen.

Om de gevolgen daarvan enigszins te compenseren heeft de Stichting Lira in 2022 een bedrag van €183.000 beschikbaar gesteld, dat door het Matchingfonds aan starters beschikbaar wordt gesteld in de vorm van werkbeurzen.

Starters kunnen een aanvraag tot €3.000 per beurs indienen. Ook is het mogelijk €1.000 aan te vragen voor begeleiding. Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor begeleiding vanuit NVJ Loopbaanontwikkeling. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen een werkbeurs aan te vragen tot een maximum van €3.000, zonder begeleiding, of alleen begeleiding aan te vragen tot een maximum van €1.000 euro. Je kunt een aanvraag doen zolang er geld beschikbaar is, of tot uiterlijk 1 december 2022. Wees dus op tijd met aanvragen, want je project dient voor het einde van het jaar afgerond te zijn.

Onder startende freelancers worden schrijvende journalisten verstaan die óf minder dan vijf jaar werkzaam zijn als freelancer, óf minder dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd, óf een niet-Nederlandse nationaliteit hebben en minder dan vijf jaar in Nederland wonen en werken. Je leeftijd maakt niet uit. Het is ook mogelijk een gezamenlijke aanvraag voor een werkbeurs in te dienen. Journalisten die al eerder een werkbeurs hebben ontvangen eenmalig een nieuwe aanvraag doen, mits hun vorige project is afgerond (en ze starter zijn).

Alles helder? Dien dan hier een aanvraag in. Alle voorwaarden om dit te doen vind je hier. Heb je vragen? Neem dan contact op via matchingfonds@decooperatie.org.

Mocht je een aanvraag willen doen voor het schrijven van een non-fictie boek, dan kun je (ook als niet-starter) terecht bij de Auteursbond. Klik hier voor meer informatie.

Getagd , , .