Nieuwe corona-werkbeurzen voor startende freelancers

De corona-epidemie heeft voor freelance journalisten ingrijpende gevolgen gehad. Media stonden onder grote druk, opdrachten vielen weg. De epidemie heeft in het bijzonder beginnende journalisten getroffen.

Voor hen vielen door het thuiswerken op redacties en tijdgebrek vanwege de noodzaak om in ingewikkelde omstandigheden toch door te werken mogelijkheden weg die starters onder normale omstandigheden wel hebben, en nodig hebben. Begeleiding, traineeships, stages, aanvullende opleidingen: er waren geen of te weinig mogelijkheden voor.

Om de gevolgen enigszins te compenseren heeft de Stichting Lira aan het Matchingfonds in 2022 middelen beschikbaar gesteld voor startende schrijvende freelance journalisten. Het gaat om een bedrag van in totaal €183.000.

Binnenkort stelt het Fonds daarom werkbeurzen beschikbaar voor startende schrijvende freelancers die hen in staat stellen creatieve journalistieke projecten uit te voeren, waarbij ze waar nodig ook begeleiding aan kunnen vragen van ervaren makers die kunnen helpen de opgelopen loopbaan-schade weg te werken. Vooralsnog stellen we alleen werkbeurzen voor starters beschikbaar, bij gewijzigde omstandigheden – bijvoorbeeld een eventuele nieuwe corona-uitbraak in het najaar – wordt daar mogelijk een andere afweging in gemaakt.

Nadere informatie over de voorwaarden voor een aanvraag volgt op 7 juni, op deze site maar bijvoorbeeld ook via de beroepsorganisatie NVJ. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om een aanvraag in te dienen.

We houden je op de hoogte!