Het Matchingfonds steunt freelancers in corona-tijd – ook in 2021

 

De corona-epidemie had en heeft ook voor freelance journalisten ingrijpende gevolgen. Media staan onder grote druk, opdrachten vallen weg, tijdschriften worden opgeheven. Om de gevolgen enigszins te compenseren heeft de Stichting Lira in 2021 350.000 euro beschikbaar gesteld voor werkbeurzen voor schrijvende freelance journalisten.

Je kunt deze werkbeurzen aanvragen bij de Stichting Matchingfonds. Elke freelancer die de meerderheid van zijn of haar tijd aan journalistiek besteedt kan er een aanvragen, je hoeft geen lid te zijn van De Coöperatie of de NVJ (die bij de totstandkoming van deze regeling geholpen heeft) en je hoeft ook niet te zijn aangesloten bij Lira. Gezien de urgentie willen we graag zo snel mogelijk zo veel mogelijk freelancers bijstaan. Dat betekent: geen ingewikkelde procedures en een snelle beoordeling. We juichen aanvragen van een a4’tje en een beknopte begroting toe.

De bijdragen, die een maximum hebben van €2500, zijn bedoeld om makers ook in deze tijd in staat te blijven stellen originele producties met journalistieke meerwaarde te blijven maken. De werkbeurzen zijn niet bedoeld als inkomensondersteuning, ze maken journalistieke projecten mogelijk die zonder deze vorm van ondersteuning op dit moment niet uitvoerbaar zijn.

De werkbeurzen zijn vanaf nu beschikbaar en blijven dat in 2021 tot alle beschikbare middelen verdeeld zijn. Daarna, en uiterlijk per 31-12-2021, zijn geen aanvragen meer mogelijk. Goedgekeurde projecten dienen binnen 6 maanden te zijn afgerond.

Nog een paar andere dingen die je wellicht wilt weten:

  • Je kunt via het Matchingfonds geen aanvragen indienen voor non-fictie boeken en voor andere geschreven producties dan journalistieke. Zie hiervoor de steunregelingen van de Auteursbond.
  • In eerdere rondes hebben we ook werkbeurzen verstrekt aan fotografen, zij kunnen in deze ronde aanvragen bij Pictoright.
  • Als je al eerder een werkbeurs hebt gehad, kun je in deze ronde nogmaals een aanvraag indienen als je project uit een eerdere ronde inmiddels is afgerond.

Je aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars. Veel meer over de voorwaarden van het fonds en de beoordeling van je aanvraag lees je hier.

Je kunt aanvragen indienen via het het formulier op de pagina met voorwaarden, het staat ook onderaan deze pagina.

Heb je vragen? Stuur ons een mail via: matchingfonds@decooperatie.org, onder vermelding van ‘Informatie werkbeurs’.