Het Matchingfonds steunt freelancers in corona-tijd


·

De corona-epidemie heeft ook voor freelance journalisten ingrijpende gevolgen. Media staan onder grote druk, opdrachten vallen weg. Om de gevolgen enigszins te compenseren heeft de Stichting Lira 160.000 euro beschikbaar is gesteld voor werkbeurzen voor schrijvende freelance journalisten.

Je kunt deze werkbeurzen aanvragen bij de Stichting Matchingfonds. Elke freelancer die de meerderheid van zijn of haar tijd aan journalistiek besteedt kan er een aanvragen, je hoeft geen lid te zijn van De Coöperatie of de NVJ (die bij de totstandkoming van deze regeling geholpen heeft) en je hoeft ook niet te zijn aangesloten bij Lira. Gezien de urgentie willen we graag zo snel mogelijk zo veel mogelijk freelancers bijstaan. Dat betekent: geen ingewikkelde procedures en een snelle beoordeling. We juichen aanvragen van een a4’tje en een beknopte begroting toe.

De bijdragen, die een maximum hebben van €2500, zijn bedoeld om makers ook in deze tijd in staat te blijven stellen originele producties met journalistieke meerwaarde te blijven maken. De werkbeurzen zijn niet bedoeld als inkomensondersteuning, ze maken journalistieke projecten mogelijk die zonder deze vorm van ondersteuning op dit moment niet uitvoerbaar zijn en worden eenmalig uitgekeerd.

We houden twee aanvraagrondes, de eerste loopt vanaf nu tot eind december. In 2021 houden we een tweede ronde, die loopt tot uiterlijk eind juli 2021. Op dit moment kun je alleen aanvragen indienen voor geschreven producties. We hopen dat aanvragen voor andere vormen van journalistiek op zeer korte termijn (hopelijk al in september) ook mogelijk zullen worden, met name waar het gaat om fotografie. We houden je hierover op de hoogte!

Je aanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke beoordelaar. Veel meer over de voorwaarden van het fonds en de beoordeling van je aanvraag lees je hier.

Je kunt aanvragen indienen via het formulier onderaan deze pagina.

Heb je vragen? Stuur ons een mail via: matchingfonds@decooperatie.org, onder vermelding van ‘informatie werkbeurs’.

In september en oktober 2020 houden we aanvullend een vragenuur op dinsdagen om 11.00. Je kan je daarvoor tevens aanmelden via het bovenstaand e-mailadres. Vervolgens ontvang je een uitnodiging voor een Zoom-sessie.

Beeld: Gerd Altmann via Pixabay