Kansen van krimp

De kloof tussen randstad en randland hebben we zelf gemaakt.

Tot 2040 zal de Nederlandse bevolking toenemen tot 18,1 miljoen. Die groei vindt vrijwel uitsluitend in de steden plaats. De trek naar de stad zorgt ervoor dat gebieden aan de grenzen van het land ontvolken. Nederland kent nu al negen krimpgebieden en elf anticipeerregio’s die binnenkort krimp verwachten. Hoe gaan overheid en burgers hiermee om? En wat zijn de risico’s en kansen? Onderzoeksjournalisten Brechtje Keulen en Katja Keuchenius zochten het uit en schreven er een reeks artikelen over voor Small Stream Media.