Stichting Dialoog draagt bij aan het MatchingFonds


·

 

 

Stichting Dialoog werd in 1984 opgericht door Klaas van Oosterzee. Het is een klein particulier subsidiefonds dat bijdraagt aan een rechtvaardige, inclusieve en duurzame samenleving. Dialoog is een oefening in burgerschap, waarin mensen stem moeten krijgen om hun rechten op te eisen, maar ook de verantwoordelijkheid nemen om anderen, ook tegenstanders, te horen en te begrijpen.

Speciaal voor deze bijdrage heeft het Matchingfonds De Cooperatie een domein Dialoog opgericht. Aanvragen kunnen worden gedaan met het volgende in gedachte:

“Volgens de filosoof Martin Buber is dialoog is een betekenisvol gesprek met een ander. De mens is pas echt mens als hij een relatie aangaat met de ander. Dialoog is een soort ’naar elkaar toekeren’, en daarmee een belangrijke voorwaarde voor een betekenisvol menselijk leven en succesvol samenleven.” Dialoog is volgens hem een ideaal, maar ook een opgave. Hoezeer we er ook van houden om ons terug te trekken in ons eigen gelijk: zonder een ander kun je jezelf niet leren kennen.

De concrete opdracht voor het domein:
Dialoog is twee-gesprek en het is bij uitstek een instrument voor verbinding tussen niet-evidente gesprekspartners. Het domein Dialoog van het Matchingfonds steunt journalistieke producties die verslag doen van, de vorm hebben van of een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een (niet-evidente) dialoog.

Aanmelden kan via ons matchingfonds.