Over hoe De Coöperatie geld gaat verdienen

De Coöperatie is een bedrijf dat diensten aanbiedt. In dit geval zijn dat journalistieke- en communicatiediensten.

Het bedrijf verkoopt journalistieke producties, levert dagvoorzitters, onderzoekers, redactiediensten, uitzendkrachten, Reporters Online en nog veel meer. Die diensten worden niet door werknemers geleverd maar door de leden. Het bedrijf is niet van aandeelhouders maar van diezelfde leden die de zeggenschap hebben en de winst verdelen.

Het bedrijf ondersteunt de leden zoals een echt bedrijf dat zou doen. Er zijn plekken om te werken, een koffieapparaat, een fondsenwerver, een boekhouder en ICT-ondersteuning. Er is een verkoper, een bedrijfsauto en een webafdeling. Deze ondersteuning wordt ook niet geleverd door werknemers maar door leden onderling.

Een aantal mensen zal ook direct voor het bedrijf werken. Dat zullen er 3 tot 4 zijn (verkoop, ICT, financiën en organisatie) en ook dat zijn zelfstandigen die door de leden worden aangenomen en ontslagen. De Coöperatie is een bedrijf dat derhalve kosten heeft. Hoe dan verdient de organisatie dat terug?

Inkomstenbronnen

De Coöperatie heeft vijf bronnen van inkomsten: werkruimteverhuur, lidmaatschapsinkomen, donaties, opbrengsten uit diensten en opbrengsten uit activiteiten. Ik loop ze even allemaal langs.

De werkplekken (1), vast of flexibel, worden goedkoop (€ 215 per maand voor een vaste plek) en inclusief koffie en thee. Daar wordt wel een beetje winst op gemaakt en die winst wordt gebruikt voor de gemeenschappelijke kosten of teruggegeven als winstdeling.

Het basislidmaatschap (2) zal € 20 per maand zijn. Geen groot bedrag, maar genoeg om aan te geven dat een lidmaatschap een serieuze deelname in een interessant netwerk betreft. Het geeft, letterlijk, een minimale investering aan die we van onze leden verwachten. We zullen zeker een beroep doen op fondsen en organisaties om te doneren (3) maar rekenen dat nu beperkt mee.

Dan het ingewikkelde deel (4): opbrengsten uit diensten. De Coöperatie zal haar leden “aanbieden” als sprekers op congressen of dagvoorzitter en de bannerverkoop kunnen doen voor sites van de leden of artikelen verkopen aan media. We zullen een productiefonds opzetten en daar middelen voor binnenhalen. Bij succes krijgt De Coöperatie een redelijk percentage van die opbrengsten, de rest van de omzet gaat naar het lid dat het congres voorzat, de eigenaren van de sites of de schrijver van het stuk. Dit zijn maar enkele voorbeelden, we hebben nog veel meer ideeën.

20 euro per maand is, letterlijk, een minimale investering die we van onze leden verwachten

Tenslotte (5) zal De Coöperatie eigen inkomsten hebben uit stukken die in haar opdracht worden gemaakt, eigen media die ze kan exploiteren en nog veel meer mogelijke inkomstenbronnen.

Dit alles leidt er toe dat het bedrijf behoorlijk winstgevend kan zijn en die winst is het eigendom van de leden die kunnen besluiten over de besteding en verdeling ervan.

Uitgelichte foto: René Gademann (CC)